Kontakt Dodaj do ulubionych
Producent rur Rury
Strona główna
Historia firmy Historia firmy


 
1836 r.
 
Na lewym brzegu Małej Panwi, hrabia Andrzej Maria Renard założył hutę żelaza. Pierwszym generalnym pełnomocnikiem i administratorem był Franciszek von Zawadzky. Od jego nazwiska przyjęła nazwę "Zawadzky-Werk".
 
1855 r.
 
Właścicielem Huty została "Minerwa", Śląska Spółka Hutniczno-Leśno-Górnicza we Wrocławiu. Przewodniczącym rady nadzorczej tej spółki został największy jej udziałowiec hrabia Renard.
 
1858 r.
 
Uruchomiono linię kolejową opolsko-tarnogórską ze stacją w Zawadzkiem, do której Huta została podłączona.
 
1860 r.
 
Wyroby Huty były prezentowane na wystawach przemysłowych w Paryżu i Londynie.
 
1871 r.
 
Huta przechodzi do nowo utworzonej Górnośląskiej Spółki Akcyjnej Realizacji Potrzeb Kolei Żelaznych - w skrócie nazywanej "Oberbedarf" - z siedzibą we Wrocławiu, później w Rudzie Śląskiej (Huta "Pokój").
 
1913 r.
 
Huta rozpoczęła produkcję wagonów i rozjazdów kolejowych.
 
1914-1918 r.
 
Produkcję hutniczą przestawiono na tory wojenne. Zakład zmodernizowano.
 
1921 r.
 
W czasie III Powstania Śląskiego Huta pełniła rolę powstańczych warsztatów naprawczych. W Hucie zostały zmontowane pociągi pancerne.
 
1926 r.
 
Huta wchodzi w skład Zjednoczonych Hut Górnośląskich w skrócie nazywanych "Oberhütten" z siedzibą w Gliwicach. Huta została zmodernizowana i rozbudowana, m. in. główne i pomocnicze napędy walcarek przestawia się na napęd elektryczny.
 
1929-1933 r.
 
Światowy kryzys ekonomiczny poważnie ograniczył produkcję Huty. Znacznie zredukowano zatrudnienie oraz wprowadzono tzw. "świętówki" i skrócone tygodnie pracy.
 
1934-1938 r.
 
Częściowa modernizacja Huty związana z przestawieniem jej na produkcję wyrobów ze stali jakościowej. Huta wytwarzała: profile walcowane, odkuwki matrycowane, rozjazdy kolejowe, wagony kolejowe, pręty ciągnione, części maszyn i urządzeń.
 
1939-1944 r.
 
Dalsza rozbudowa i modernizacja kuźni matrycowej. W Hucie zaczyna dominować produkcja wojskowa.
 
1941 r.
 
Zakład zmienił nazwę na "Andreashütte" (Huta Andrzej).
 
1945 r.
 
21 stycznia do Zawadzkiego wkroczyła Armia Czerwona, która mienie Huty potraktowała jako zdobycz wojenną. Obiekty położone na terenie przedsiębiorstwa 1 sierpnia 1945 r. zostały przejęte przez grupę operacyjną KERM Rządu Polskiego. W grudniu tego roku w Hucie wyremontowano 50 kolejowych wagonów towarowych.
 
1946 r.
 
Produkcję Huty stanowi montaż rozjazdów kolejowych i remont wagonów kolejowych.
 
1947 r.
 
Uruchomiono wydział kuźni. Załoga liczyła 1.048 pracowników.
 
1949 r.
 
Uruchomiono wydziały: odlewni żeliwa, matrycowni i remontowy.
 
1950 r.
 
Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z 22 maja 1950 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo pod nazwą "Huta Andrzej - Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione".
 
1952 r.
 
Uruchomiono wydział obróbki cieplnej.
 
1953 r.
 
Uruchomiono wydział konstrukcji stalowej oraz ciągarni i łuszczarni prętów.
 
1954 r.
 
Zarządzeniem nr 182 Ministra Hutnictwa z 28 kwietnia 1954 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na "Huta im. Gen. Karola Świerczewskiego-Przedsiębiorstwo Państwowe".
 
1956 r.
 
Uruchomiono wydział rozjazdów wąskotorowych.
 
1958 r.
 
Huta wchodzi w skład Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach
 
1961-1965 r.
 
W Hucie została zrealizowana inwestycja centralna pod nazwą "Budowa Walcowni i Ciągarni Rur".
 
1966 r.
 
Rozpoczęła pracę walcownia rur stalowych bez szwu oraz ciągarnia i walcownia pielgrzymowa rur na zimno. Profil produkcji Huty obejmował: rury stalowe gorąco i zimno walcowane, ciągnione na zimno, pręty ciągnione, odkuwki matrycowe, rozjazdy kolejowe, akcesoria kolejowe, konstrukcje stalowe, odlewy żeliwne, części maszyn i urządzeń na potrzeby własne.
 
1970 r.
 
W Hucie było zatrudnionych 5.909 osób.
 
1987 r.
 
Zmodernizowano walcownię gorącą rur poprzez wymianę zużytego reduktora na nowy 20-klatkowy oraz wymianę pieca tunelowego do podgrzewania lup przed walcarką redukcyjną na piec pokroczny.
 
1990 r.
 
Zgodnie z wolą załogi wyrażoną w referendum zarządzeniem nr 4107/Org/90 Ministerstwa Przemysłu z 22 października 1990 roku dokonano zmiany nazwy przedsiębiorstwa na: Huta "Andrzej".
 
1991 r.
 
Z Huty wydzielono transport samochodowy oraz działalność socjalno-bytową i utworzono spółkę "Rurex" Sp. z o.o.
 
1993 r.
 
Z wydziału budowlanego utworzono spółkę "Ekobudrem" Sp. z o.o.
 
1994 r.
 
Huta "Andrzej" - jako pierwsza z polskich hut - otrzymuje certyfikat ISO 9002 przyznany przez BVQI w Londynie.
 
1996 r.
 
Od 1 kwietnia 1996 roku Huta jako przedsiębiorstwo państwowe została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Huta "ANDRZEJ" S.A. W grudniu 1996 roku Huta otrzymała certyfikat ISO 9001 przyznany przez BVQI w Londynie.
 
1997 r.
 
Z wydziału konstrukcji stalowych utworzono spółkę "Terstal" Sp. z o.o.
 
1999 r.
 
Modernizacja ciągu gorącego w rejonie walcarki redukcyjnej, w wyniku której m. in. poszerzony został program produkcji rur walcowanych na gorąco. Z Huty wydzielono spółki prawa handlowego: "Koltrans" Sp. z o.o., "Andrzej-Przedsiębiorstwo Usług Technicznych" Sp. z o.o., "KolTram" Sp. z o.o. Huta skoncentrowała się na produkcji rur stalowych bez szwu.
 
2001 r.
 
Sąd Rejonowy w Opolu wydał 3 października 2001 roku postanowienie o rejestracji zmiany kapitału akcyjnego i układ właścicielski w Hucie "ANDRZEJ" S.A. ukształtował się następująco:
właścicielem 51,3 % akcji jest GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.,
właścicielem 48,7 % akcji jest Skarb Państwa.
Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2001 roku wyniósł 894 osoby.
 
2002 r.
 
Sprzedaż pakietu akcji Huty "ANDRZEJ" S.A. przez GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. na rzecz Spółki Finansowej S.A. w związku z tym układ właścicielski przedstawiał się następująco:
właścicielem 48,7% akcji był Skarb Państwa,
właścicielem 34,3% akcji była Spółka Finansowa S.A.,
właścicielem 17,0% akcji był GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.
 
21.02.2003
 
Ogłoszenie upadłości Huty Andrzej S.A.
 
14.10.2003
 
Wydzierżawienie przez Walcownię Rur Andrzej Sp. z o.o. majątku Huty Andrzej S.A. w upadłości.
 
08.11.2004
 
Nabycie przez Walcownię Rur Andrzej Sp. z o.o. przedsiębiorstwa stanowiącego własność Huty Andrzej S.A. w upadłości.| Strona główna | O firmie | Władze spółki | Certyfikaty | Dane spółki | Lokalizacja | Kontakt | Oferta | Ogłoszenia |

© 2005 Copyright by FPHU Delta